HOE U EEN PERSOONLIJKE LENING VOOR THUIS KUNT KRIJGEN

 Investeren in uw droomhuis is een van de meest cruciale
beslissingen in uw leven. Dit is precies waarom uw onderzoek grondig moet zijn
voordat u een langetermijnaflossingsverplichting aangaat met een geldschieter.
Hier is een snelle stapsgewijze handleiding over het proces van het gebruik
maken van een woninglening – vanaf het moment van aanvraag tot het moment van
uitbetaling van het bedrag.

we gaan het hebben over het proces om gebruik te maken van
een woningkrediet. Als huizenkoper moet u weten waar dit proces plaatsvindt
tijdens het hele kooptraject, wat een leningaanvraag is en hoe u deze moet
invullen, wanneer en hoe u moet onderhandelen, zodat u een volledig stappenplan
krijgt voor het proces van het gebruik maken van een woningkrediet zodat u
zowel tijd als geld kunt besparen.

240 F 87120480 Cgo4tZsBaQgsFygIleKjl1ypJHx9tXJv 20 1


Stap 1: Voltooi de
woning

Er zijn twee soorten onroerend goed die u kunt kopen:
instapklaar en in aanbouw. In beide gevallen variëren de leningsovereenkomst en
de uitbetalingsfase van de lening, die de laatste stap vormen, enigszins. We
zullen erover praten als we er aan toe zijn. In de eerste fase, als u de woning
niet met 100% contant geld koopt, heeft u een woningkrediet nodig. Dus voltooi
uw woning en maak u klaar voor het kopen van leningen.

Stap 2: Leningaanvraag
invullen

Zodra u het onroerend goed hebt voltooid, moeten huizenkopers
een leningaanvraag invullen. Huizenkopers moeten informeren naar verschillende
aanbiedingen, rentetarieven voor woningkredieten, documenten die in dit stadium
vereist zijn. In dit stadium kunt u ook met de bank onderhandelen over de
verwerkingskosten.

U kunt een leenonderzoek starten. Om dit te doen, moet u
beginnen met het online vergelijken van rentetarieven. Dit is de gemakkelijkste
manier om de bank te begrijpen die u de beste en laagste hypotheekrente biedt.
U vindt alle details ook op de speciale pagina over woningkredieten op
Housing.com. Post dit, u kunt direct een aanvraag bij de bank indienen door het
dichtstbijzijnde bankfiliaal te benaderen of de website van de bank te
gebruiken.

Tijdens het onderzoek kunt u onderhandelen over de best beschikbare
tarieven. Veel huizenkopers weten niet dat de hypotheekrente onderhandelbaar
is. Op basis van uw goede kredietscore en inkomen kunnen banken u ook een goede
rente geven. Dus wees gewaarschuwd en vraag er in dit stadium om voordat het te
laat is.

In dit stadium moet u ook weten dat er ook extra uitgaven
zijn in de vorm van verwerkingskosten die kunnen oplopen tot 1% van uw geleende
bedrag. Dit is ook bespreekbaar en de meeste banken gaan akkoord met iets
tussen 0,25-0,5% van het geleende bedrag als verwerkingskosten.

U moet ook een vergoeding betalen voor het due
diligence-onderzoek dat de bank voor u doet. Het kan voorkomen dat banken de
verwerkingskosten verlagen, maar u voor due diligence een hogere vergoeding
vragen. Het is belangrijk dat u dit in een vroeg stadium verduidelijkt, om te
voorkomen dat u meer uitgeeft dan uw budget toelaat.

De volgende stap heeft betrekking op documenten. Leners in
loondienst en zelfstandigen moeten afzonderlijke documenten aan de bank
verstrekken, zodat de bank de financiële gezondheid van de huizenkoper kan
beoordelen. U kunt de onderstaande lijst raadplegen. Enkele van de
veelgebruikte documenten die zijn opgenomen, zijn als volgt. U kunt deze bij de
hand houden wanneer u verder gaat met het aanvragen van een woonkrediet.
Vergeet niet dat u de verwerkingskosten alleen moet betalen aan de bank waarvan
u denkt dat deze de beste rente geeft.

Lijst met
gemeenschappelijke documenten voor zowel werknemers als zelfstandigen:

 • Aanvraagformulier lening (volledig ingevuld)
 • Foto’s op paspoortformaat
 • Identiteitsbewijsdocumenten zoals PAN-kaart, rijbewijs,
  paspoort, kiezers-ID-kaart, enz.
 • Bewijs van verblijf, zoals elektriciteits-, water- of
  telefoonrekening, bonkaart of een ander door de overheid uitgegeven
  identiteitsbewijs dat uw woonadres bevat.
 • Kopie van bankrekeningafschrift/bankboekje van de afgelopen 6
  maanden
 • Handtekening Identificatiebewijs van huidige bankiers
 • Overzicht van persoonlijke activa en passive

Lijst met documenten
die verschillend zijn voor loontrekkenden en zelfstandigen. Dit kan van tijd
tot tijd of afhankelijk van de bank veranderen.

Individuen in
loondienst

 • Origineel Salariscertificaat Werkgever/Salarisstroken Laatste
  3 maanden
 • TDS-certificaat van formulier 16 of kopie van aangiften inkomstenbelasting
  voor de laatste 2 belastingen
 • Bewijs van baanstabiliteit van de huidige werkgever
 • Indien de werknemer in loondienst in het afgelopen 1 jaar van
  baan is veranderd, moeten kopieën van het aanbod en de toetredingsbrief van het
  nieuwe bedrijf worden overlegd.

Zelfstandigen:

 • Erkende kopieën van aangiften
  inkomstenbelasting/aanslagaanslagen van de afgelopen 3 maanden
 • Fotokopieën van challans als bewijs van voorschotbetalingen
  inkomstenbelasting
 • Bewijs van bedrijfscontinuïteit

Stap 3: Due diligence van de bank

Banken zullen u geen woningkrediet
verstrekken zonder uw financiële achtergrond, uw terugbetalingscapaciteit, de
wettigheid van het onroerend goed en andere details te beoordelen op basis van
hun veldonderzoek. Dit is de volgende stap waarbij de bank due diligence doet.

Uw bankafschriften, spaargelden,
transacties, investeringen, zakelijke activiteiten, kredieten en
terugbetalingen, banksaldo, teruggestuurde cheques – dit alles wordt door de
bank bestudeerd. Stel nu dat uw cheques in het verleden zijn teruggestuurd of
teruggestuurd, dit kan ertoe leiden dat u niet in aanmerking komt voor een
woningkrediet. De bank bestudeert ook uw schulden en leningen.

Hierna ziet de bank uw netto inkomen
en kredietscore. Een score van 750 en hoger duidt op een gezonde kredietscore
en banken zijn doorgaans bereid u een betere (lagere) rente te geven.

Niet alleen financiële gezondheid,
banken controleren ook uw persoonlijke gegevens door middel van een
veldonderzoek waarbij ze uw woonadres en contactgegevens controleren. Een
bankvertegenwoordiger kan uw huis bezoeken om dergelijke details te bevestigen.
Merk wel op dat ook de aard en de sector van je job van invloed zijn en bepalen
of je in aanmerking komt voor een woonkrediet. Zo worden sectoren waar er een
risico is op baanverlies of instabiliteit, een hoog verloop, vaak niet als goed
beschouwd. Meestal bepaalt de veldvertegenwoordiger dit.

Ook de woning die u gaat kopen wordt
gecontroleerd. De staat, kwaliteit, aantastingen, taxatie van het onroerend
goed – al deze aspecten worden gecontroleerd door de bank. Als de woning in
aanbouw is, wordt ook goed gekeken naar de voortgang van de bouw, de kwaliteit,
het bouwplan en de indeling. Dit is de technische due diligence-fase.

Daarna volgt de juridische due
diligence-fase. Eigendoms- en bezwaring gerelateerde documenten worden
gecontroleerd. In het geval van niet-gevestigd eigendom of een claim van een
derde op het onroerend goed, keuren banken de woonlening niet goed. Dit is ook
een van de redenen waarom het afsluiten van een woonlening in veel opzichten
voordelig is. Banken controleren de volledige eigendomsakte, eigendomsbewijs,
verkoopovereenkomst, enz. Het helpt u een weloverwogen beslissing te nemen.
Zelfs in het geval van een onroerend goed in aanbouw, bestuderen en onderzoeken
banken grondbezit, toewijzingsbrieven, bouwer-koperovereenkomst,
projectgoedkeuringsdocumenten, enz.

Stap 4: Inschatten van uw kredietwaardigheid en geschiktheid voor
leningen

Zodra banken hebben vastgesteld dat
het onroerend goed waarin u geïnteresseerd bent degelijk is en vrij van
juridische rompslomp, wordt uw kredietwaardigheid grondig onderzocht. Hiervoor
bestuderen banken uw aflossingsgeschiedenis en controleren ze op wanbetalingen.
U kunt zelfs een hoger geleend bedrag krijgen als u de hele tijd een goede
kredietscore hebt weten te behouden.

In dit stadium beoordelen banken uw
EMI-terugbetalingscapaciteit op basis van uw inkomen en eventuele
verplichtingen. Amit heeft bijvoorbeeld een inkomen van Rs 50.000 per maand en
een autolening van Rs 10.000 per maand. Het totale beschikbare inkomen van Amit
is Rs 40.000 per maand. Banken vinden het goed als je EMI niet meer is dan 50%
van je beschikbare inkomen. In dit geval kan Amit daarom Rs 20.000 per maximum
uitgeven als EMI, en daarom kan de gesanctioneerde woninglening ongeveer tussen
Rs 20-25 lakh liggen. Het hangt van verschillende banken af hoe zij uw
terugbetalingscapaciteit beoordelen en berekenen. Kortom, banken controleren de
Loan to Value-ratio en sancties niet meer dan 80-90%. Het controleert ook uw
inkomen, leeftijd, bedrijf, aard van het werk, enz. om te berekenen of u in
aanmerking komt voor een woningkrediet.

240 F 274947145 Qz0li2YGqnabd9dsNSTun4EnzgZ9qwq7 20 1


Stap 5: Accepteren van de aanbiedingsbrief

Na diverse controles stuurt de bank u
een aanbiedingsbrief met daarin het uiteindelijke leenbedrag vermeld. Als u tekent,
wordt dit beschouwd als formeel geaccepteerd. U kunt dan de
bruikleenovereenkomst ondertekenen. Hierna overhandigt de bank de DD aan de
verkoper en kunt u de woning in bezit nemen.

De aanbiedingsbrief vermeldt
duidelijk het gesanctioneerde geleende bedrag, de rentevoet – vast of variabel.
Vaste rentetarieven zijn hoger dan variabel, maar zelfs vast is niet helemaal
een vast tarief, dit kunnen ook variabele tarieven zijn en kunnen voor een
bepaalde periode worden vastgezet. Het hangt helemaal van jou af of je kiest
voor vast en variabel tarief of variabel. De aanbiedingsbrief vermeldt ook de
ambtstermijn, het aantal te betalen EMI’s, de wijze van terugbetaling, of het
nu gaat om achteraf gedateerde cheques of elektronische vereffening; gebruikte
schema’s zoals PMAY of bankaanbiedingen, geldigheid, voorwaarden, enz. U dient
de aanbiedingsbrief alleen te ondertekenen als u tevreden bent met de
aanbieding. Vergeet niet om het gesanctioneerde bedrag te controleren.

Pro-tip: als u
wat financiën van vrienden en familie kunt regelen, kunt u de bank ook vragen
om het gesanctioneerde geleende bedrag te verlagen.

De volgende stap is de
leningsovereenkomst. Alle leners moeten het ondertekenen in geval van een
gezamenlijk woonkrediet. Als u van plan bent om te kiezen voor cheques met een
latere datum als terugbetalingsoptie, incasseren de banken in dit stadium cheques
die gelijk zijn aan het geleende bedrag, voor de zekerheid.

In het geval van een woning in
aanbouw is het proces iets anders. In dit stadium wordt een tripartiete
overeenkomst ondertekend tussen de bank, de lener en de bouwer.De
uitbetalingsfase van de lening voor een onroerend goed in aanbouw is anders en
hangt af van de voortgang van de bouw. De bank betaalt dus rechtstreeks aan de
bouwer en alle originele documenten worden door de bank bij u opgehaald.

Bij een instapklare woning wordt de
koopakte getekend. Op de dag van ondertekening wordt de DD direct aan de
verkoper overhandigd. Voorafgaand controleert de bank of u een aanbetaling
heeft gedaan en of de koopakte is ingeschreven bij de deeladministratie. Zelfs
in instapklaar onroerend goed bewaren banken alle originele eigendomspapieren.
Bewaar wel fotokopieën van alle documenten die u op de bank hebt ingediend.


Leave a Comment