PERSOONLOJKE LENING EN KREDIETVORMEN CONSUMENT

 Consumptief krediet, of consumentenschuld, is een
persoonlijke schuld die is aangegaan om goederen en diensten te kopen. Hoewel
elk type persoonlijke lening consumentenkrediet kan worden genoemd, wordt de
term vaker gebruikt om ongedekte schulden van kleinere bedragen te beschrijven. 
Een creditcard is een soort consumentenkrediet in de
financiële wereld, maar een hypotheek wordt niet als consumentenkrediet
beschouwd omdat het wordt gedekt door het onroerend goed als onderpand. Lees
meer over de verschillende soorten consumentenkrediet.

240 F 381240578 V4jdDIHQaTwTmBT0Vo3dHvhxQc3LkCa6 20 1


BELANGRIJKSTE
LEERPUNTEN:

Consumptief krediet is krediet dat wordt verstrekt aan
particulieren zonder onderpand.

 • Krediet op afbetaling wordt verstrekt in een bedrag ineens en
  vervolgens afgelost in regelmatige termijnen gedurende een bepaalde periode.
 • Doorlopend krediet is een lening van onbepaalde duur die voor
  onbepaalde tijd kan worden hergebruikt terwijl u het saldo betaalt.
 • Een risico met doorlopend krediet is dat de rente kan oplopen
  als u niet elke maand het volledige saldo betaalt.

Soorten
consumentenkrediet in de financiële wereld:

Consumentenkrediet in de financiële wereld wordt verstrekt
door geldschieters om consumenten in staat te stellen onmiddellijk aankopen te
doen en het saldo in de loop van de tijd met rente af te betalen. Het is
grofweg verdeeld in twee classificaties: krediet op afbetaling en doorlopend
krediet.

Krediet op afbetaling:

Krediet op afbetaling is een lening van een bepaald bedrag
die ineens wordt uitgegeven en die vervolgens voor een bepaalde periode wordt
afgelost. Betalingen worden meestal maandelijks in gelijke termijnen gedaan.

Afbetalingskrediet kan om verschillende redenen worden
gebruikt, waaronder grote aankopen zoals grote apparaten, auto’s en meubels.
Krediet op afbetaling biedt doorgaans een lagere rente dan een doorlopend
krediet. In sommige gevallen,

Doorlopend krediet:

Doorlopend krediet, inclusief creditcards, kan voor elke
aankoop worden gebruikt. Het krediet is “revolving” in de zin dat de
kredietlijn open blijft en herhaaldelijk tot de maximale limiet kan worden
gebruikt, zolang de lener een minimale maandelijkse betaling op tijd blijft
betalen.

Het kan in feite nooit volledig worden afgelost, aangezien de
consument het minimum betaalt en de resterende schuld van maand tot maand rente
laat ophopen. Doorlopend krediet is beschikbaar tegen een relatief hoge rente
omdat het niet is gedekt door onderpand.

Hoe consumentenkrediet
in financiën werkt:

Het gebruik van consumentenkrediet weerspiegelt het deel van
de uitgaven van een gezin of individu dat gaat naar goederen en diensten die
snel in waarde dalen. Het omvat benodigdheden zoals voedsel en discretionaire
aankopen zoals cosmetica of stomerijdiensten.

Het gebruik van consumentenkrediet van maand tot maand wordt
nauwkeurig gemeten door economen omdat het wordt beschouwd als een indicator
van economische groei of krimp.

Als consumenten over het algemeen bereid zijn te lenen en
erop vertrouwen dat ze hun schulden op tijd kunnen terugbetalen, krijgt de
economie een boost. Als consumenten bezuinigen op hun uitgaven, geven ze aan
bezorgd te zijn over hun eigen financiële stabiliteit in de nabije toekomst. De
economie zal krimpen.

Voordelen van
Consumentenkrediet:

Consumptief krediet stelt consumenten in staat om een
voorschot op het inkomen te krijgen om producten en diensten te kopen. In
noodgevallen, zoals autopech, kan consumptief krediet u helpen om het geld te
krijgen dat u nodig heeft.

Creditcards zijn een algemeen geaccepteerde vorm van
betaling, dus het gebruik van dit type doorlopend krediet kan handig zijn.
Banken en financiële instellingen, warenhuizen en vele andere bedrijven bieden
consumentenkrediet aan. Veel creditcards bieden ook beloningen zoals geld terug
of reispunten.

Nadelen van
consumentenkrediet:

Het grootste nadeel van doorlopend consumentenkrediet zijn de
kosten voor consumenten die niet maandelijks hun volledige saldo afbetalen en
van maand tot maand extra rentelasten blijven opbouwen.

Het gemiddelde jaarlijkse percentage op alle creditcards was
23,24% vanaf februari 2023. Een enkele te late betaling kan de rente van de
kaarthouder nog verder opdrijven.

Doen leningen op
afbetaling uw krediet schaden?

Uw krediet kan worden beïnvloed door een lening op
afbetaling. Het kan uw krediet schaden als u uw betalingen niet op tijd doet.
Als u al uw betalingen op tijd doet, kan een lening op afbetaling u helpen geschiedenis
te schrijven als een verantwoordelijke lener.

Wat is een nadeel van
doorlopend krediet?

Als u doorlopend krediet zoals creditcards niet verantwoord
gebruikt, kunt u mogelijk in financiële problemen komen. Als u uw minimale
betalingen niet op tijd doet, zal uw kredietscore waarschijnlijk afnemen. En
als u meer uitgeeft dan u zich kunt veroorloven om terug te betalen, kan uw
schuld snel oplopen met rente.

Wat zijn voorbeelden van consumentenkrediet?

Voorbeelden van consumentenkrediet zijn creditcards,
autoleningen, persoonlijke leningen, studieleningen, leningen voor stacaravans
en leningen voor woningverbetering. Consumentenkrediet zijn kleinere leningen
die worden verstrekt aan particulieren zonder onderpand. Een hypotheek wordt
dus niet gezien als een voorbeeld van consumptief krediet.

Het komt neer op:

Consumptief krediet kan een waardevol financieel hulpmiddel
zijn om u te helpen aankopen te doen die zich in de loop van de tijd
terugbetalen, zodat u uw cashflow kunt behouden. Als u consumentenkrediet niet
op een verantwoorde manier gebruikt, kan uw kredietscore eronder lijden.
Begrijpen hoe elk type consumentenkrediet werkt, is essentieel om u te helpen
een goede kredietgeschiedenis op te bouwen.

Alleen al door naar hun websites te kijken, kunnen we de
verschillende namen zien die banken gebruiken wanneer ze hun leningen op de
markt brengen. Maar zouden we het verschil weten tussen een persoonlijke
lening, een consumptieve lening en een snelle lening? Hier leest u hoe u ze uit
elkaar kunt houden.

Het is mogelijk dat een lening tegelijkertijd een
persoonlijke, consumptieve en snelle lening is. Het begrip persoonlijke lening
verwijst naar het soort onderpand dat de klant aan de bank biedt, terwijl het
begrip consumptief krediet verwijst naar het doel waarvoor de lening zal worden
gebruikt en het begrip snelle lening verwijst naar hoe de transactie wordt
verwerkt.

Een persoonlijke lening berust uitsluitend op
“persoonlijk” onderpand als zekerheid – d.w.z. op uw solvabiliteit en
die van uw garantsteller, als u die heeft – ongeacht hoe u het door de bank aan
u geleende geld gaat uitgeven. Hypothecaire leningen worden gedekt door extra
onderpand.

Dat geldt ook voor snelle leningen of kredieten. Het
bepalende kenmerk van snelle leningen, die niet wettelijk zijn geregeld, is de
snelheid waarmee ze worden verstrekt. Kredietverstrekkers vereenvoudigen
risicoanalyseprocedures en dit vertaalt zich meestal in hogere kosten voor de
klant. Snelle leningen worden gewoonlijk via internet en elektronische
apparaten op de markt gebracht en worden vaak “online” genoemd. Ze
zijn ook algemeen bekend als vooraf goedgekeurde leningen.Consumentenleningen
en -kredieten zijn een vorm van financiering die het mogelijk maakt om dure
artikelen te kopen die u vandaag niet contant kunt betalen.Banken,
kredietverenigingen en online geldschieters zijn de bron voor de meeste
consumentenleningen en -kredieten, hoewel familie en vrienden ook geldschieters
kunnen zijn.

De leningen en kredieten zijn er in vele vormen, variërend
van iets eenvoudigs als een creditcard tot meer complexe leningen zoals
hypotheken, autoleningen en studieleningen.Ongeacht het type, elke lening – en
de voorwaarden voor terugbetaling – wordt beheerst door nationale en federale
richtlijnen om consumenten te beschermen tegen onsmakelijke praktijken zoals
buitensporige rentetarieven. Bovendien moeten de looptijd van de lening en de
standaardvoorwaarden duidelijk worden beschreven in een leningsovereenkomst om
verwarring of mogelijke juridische stappen te voorkomen.

In geval van wanbetaling moeten de incassovoorwaarden voor de
openstaande schuld duidelijk de kosten specificeren. Dit geldt ook voor
partijen in promessen.

Als u geld moet lenen voor een essentieel item of om uw leven
beter beheersbaar te maken, is het een goede zaak om vertrouwd te raken met de
soorten kredieten en leningen die mogelijk voor u beschikbaar zijn en de
voorwaarden die u kunt verwachten.Consumptieve leningen daarentegen kenmerken
zich vooral door waar je het geleende geld aan gaat uitgeven, ongeacht het onderpand
dat de bank aanhoudt voor aflossing. Ze worden vaak gevonden onder handelsnamen
zoals “autolening” of “studentenlening”.

Soorten Krediet:

De twee belangrijkste categorieën voor consumentenkrediet
zijn open-end en closed-end krediet.

Openend krediet, beter bekend als doorlopend krediet, kan
herhaaldelijk worden gebruikt voor aankopen die maandelijks worden
terugbetaald. Het is niet verplicht om elke maand het volledige verschuldigde
bedrag te betalen, maar er zal rente worden toegevoegd aan elk onbetaald saldo.De
meest voorkomende vorm van doorlopend krediet zijn creditcards, maar ook home
equity-kredietlijnen (HELOC’s) vallen in deze categorie.Kaarthouders betalen
rentekosten wanneer het maandelijkse saldo niet volledig wordt betaald. De
rentetarieven op creditcards liggen gemiddeld rond de 17%, maar kunnen oplopen
tot 30% of meer, afhankelijk van de betalingsgeschiedenis en kredietscore van de
consument.

Leningen voor slecht krediet zijn misschien moeilijk te
vinden, maar lagere rentetarieven zijn beschikbaar via programma’s voor
schuldbeheer zonder winstoogmerk. Kredietscores zijn geen factor.Gesloten
krediet wordt gebruikt om een bepaald geldbedrag voor een bepaalde periode te
financieren. Ze worden ook wel leningen op afbetaling genoemd omdat consumenten
een regelmatig betalingsschema moeten volgen (meestal maandelijks) inclusief
rentekosten, totdat de hoofdsom is afbetaald.

De rentevoet voor leningen op afbetaling verschilt per
geldschieter en hangt nauw samen met de kredietscore van de consument. De beste
rentetarieven gaan naar leners met kredietscores van 740 en hoger. De
rentelasten stijgen naarmate de kredietscores dalen.

De uitlenende instelling kan als schadevergoeding beslag
leggen op het eigendom van de consument als de consument in gebreke blijft met
de lening.Het verschil tussen leningen met een “vaste rente” en
“variabele rente” is dat de rente op een lening met een vaste rente
nooit verandert. De rente op leningen met variabele rente gaat omhoog of omlaag
op basis van een benchmarktarief of index die meestal jaarlijks verandert.

240 F 396037999 KTGGwyfMSo4y7MnsPFyNX6ElrRZDdw9n 20 1


Persoonlijke leningen:

Het beste van persoonlijke leningen is dat ze om welke reden
dan ook kunnen worden gebruikt. Gedekte en ongedekte persoonlijke leningen zijn
een aantrekkelijke optie voor mensen met creditcardschulden, die hun
rentetarieven willen verlagen door tegoeden over te dragen. Net als bij andere
leningen zijn de rentevoet en voorwaarden afhankelijk van uw
kredietgeschiedenis. Hier zijn enkele feiten die u moet weten over persoonlijke
leningen:

Gangbare looptijd persoonlijke lening: 12-60 maanden

 • APR-rentebereik: 6% tot 36%
 • Minimale lening: $ 1.000 – $ 3.000, op basis van geldschieter
 • Maximale lening: $ 25.000 – $ 100.000 op basis van
  geldschieter
 • Vereiste kredietscore: Boven 660, maar sommige online
  geldschieters staan het toe tot 560, maar verhogen de rente naarmate de score
  daalt.

Onderpandvereisten: Vereist voor beveiligde lening; niet
vereist voor ongedekte lening.

Leave a Comment